Posts

Showing posts from January, 2016

Cập nhật trước 31-01 theo thông báo của Consent Cookie (blog nào đã cài adsense)

Image
Cập nhật trước ngày 31-01 theo thông báo của Consent Cookie 

Những trang web /blog đang có cài đặt dùng nhiều tháng trước , nay phải thực hiện công đoạn cập nhật, rất dẽ như sau.Cần thao tac làm  trước ngày 31-01-2016.Important update to users of Cookie Consent 2.0 
Anyone using Cookie Consent v2.0 must upgrade before January 31st 2016, when the current version will stop working.

CÁCH THỰC HIỆN CẬP NHẬT  Khi  bạn cài đặt chèn đoạn mã 'Cookie Consent' phải mở phần trang mẫu HTML , tìm tới đoạn mã và DÁN mã mới đè lên mã cũ, cho "lưu mẫu" là xong. Đoạn mã mới như sau :
src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/1.0.9/cookieconsent.min.js" Dán đè lên đoạn mã cũ 's3amazonaws', cho 'Lưu mẫu" và ra bình thướng src="//s3.amazonaws.com/cc.silktide.com/cookieconsent.latest.min.js"Vậy là hoàn thành , mở trang web ra xem thử

Làm thế nào để ngăn chặn Windows 10 thu thập & theo dõi vào tôi?"

Image
Làm thế nào để ngăn chặn Windows 10 làm gián điệp ngay với tôi ?"How do I stop Windows 10 spying on me?"

"Trước khi bắt đầu tôi muốn đề cập đến từ "làm gián điệp." (spying). Mặc dù một số các tiêu đề kích động hơn và bài viết bạn có thể đã xem qua, không có bằng chứng cho thấy Microsoft đang sử dụng dữ liệu này để chủ động làm gián điệp theo dõi vào bất cứ ai. 
Các dữ liệu đang được Microsoft thu thập vẫn đang được sử dụng để làm cho sản phẩm Microsoft Windows và dịch vụ tốt hơn . Bạn nên bỏ ngoài tai các tuyên bố "hơi-điên-điên" sang một bên, và không ai có một mảy may bằng chứng nào ngược lại. 
Đây là lý do tại sao tôi đã đặt từ gián điệp trong dấu ngoặc kép trong câu tiếng Anh dưới  tiêu đề, và tôi chỉ sử dụng từ này bởi vì đây là từ thường được sử dụng bởi những người có liên quan của vấn đề này . Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng Windows 10, bạn hỏi tôi  !  câu trả lời của tôi sẽ là một từ "không".


bao mat may vi tính có một số ứng dụng, p…

Nhận chứng chỉ TLS miễn phí và Thiết lập trang web bảo mật cao HTTPS

Image
Let's Encrypt opens doors to world+dog ,easy to install via a command line 
Free HTTPS certs for all 

 Làm thế nào để dự án Let's Encryptđã thuận lợi mở ra cho công chúng, cho phép bất cứ ai cũng có thể được cấp chứng chỉ TLS miễn phí và thiết lập trang web mức bảo mật cao HTTPS chỉ trong một vài bước đơn giản. 
Đó là một bước nhảy vọt lớn trong việc mã hóa lưu lượng truy cập web trên thế giới, lưu giữ thông tin và lịch sử duyệt web của mọi người dùng, tránh ra khỏi bàn tay của những kẻ nghe trộm và và các nhóm tin tặc bất lương khác. Các dịch vụ chứng nhận và phát hành được điều hành bởi đơn vị nổi tiếng "Internet Security Research Group" ISRG ,có trụ sở tại California .
Trong phiên bản beta công cộng sau khi chạy thử nghiệm hoàn tất tốt với một nhóm các tình nguyện viên. Các phiên bản beta công cộng đã đi vào mạng trực tuyến từ 1800 GMT (1000 PT) hôm nay. Chứng chỉ của nó được sự tin cậy của tất cả các trình duyệt chính - Google Chrome, Mozilla Firefox và Intern…