Posts

Showing posts from April, 2016

Công cụ giúp xác định ngay Email còn sử dung hay không?

Image
Hỗ trợ , miễn phí rất hưũ dụng khi bạn hoặc cty thu thập thông tin chính xác cho người đăng ký dịch vụ, Email Checker giống như "thuốc tránh thai" ; giúp bạn tránh được cú bật ngửa là  đến khi có việc cần liên lạc,  bạn gửi email mà không có hồi âm gì ; tới lúc này là 'muộn mất' rồi. http://email-checker.net Khi email có thật và đang còn sử dụng sẽ thông baó Valid maù xanh, quá dễ phaỉ không bạn ?