Posts

Showing posts from February, 2017

Công cụ mạnh mẽ về an ninh mạng NetCease, tải về ngay.

Image
Công cụ "Net Cease" là một kịch bản viết với PowerShell (PS) ngắn gọn mà có khả năng làm thay đổi quyền mặc định các phiên net (NetSessionEnum). Quá trình được gọi tên là làm cứng này (hardening) sẽ ngăn chặn kẻ tấn công không để cho họ dễ dàng nhận được một số thông tin có giá trị để di chuyển ,phát triển theo chiều ngang trong mạng lưới của nạn nhân .( có thể là chúng ta ).


Làm Cứng máy chủ | Hardening our Servers
Làm

Điểm yếu lớn nhất của bạn chính là điện thoại của bạn (về an ninh mạng)

Image
Trong một báo cáo gần đây, ông Gartner từ công ty bảo mật di động (appknox.com) có uy tín đã nói rằng hơn 75% các ứng dụng di động đã và vẫn không được kiểm tra an ninh cơ bản. Trong thực tế, khi chúng tôi thực hiện một nghiên cứu trên hơn 100.000 ứng dụng, chúng tôi thấy con số này còn cao hơn nhiều, hơn 90%! Đó là chỉ số đáng sợ và đáng báo động trong nhiều cách khác nhau như :Thiết bị di động là một trong những mắt xích yếu nhất trong công việc bảo mật của hầu hết các công ty.
Giám đốc điều hành đang vật lộn với việc quản lý một gia tăng của các thiết bị, bảo vệ dữ liệu, bảo mật mạng, và đào tạo nhân viên để bảo đảm an ninh ở mức độ nghiêm trọng. Pro Tech khảo sát cùng với nghiên cứu chính thức của Giám đốc thông tin, giám đốc điều hành công nghệ, và nhân viên CNTT : 45% số người được hỏi đã thấy các thiết bị di động như các điểm yếu trong việc phòng thủ của công ty họ. (Dữ liệu nhân viên được trích dẫn bởi 37%, tiếp theo là truy cập không dây của mạng lưới tại 34% và mang-bạn-của-t…